Als jij de anderen even afleidt, ga ik er gauw met de stok vandoor.